ALGEMENE VOORWAARDEN

2017

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Ledenpas
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Boeking en levering
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Bezorging
Artikel 8 – Opzegging lidmaatschap
Artikel 9 – Wijzigen persoonsgegevens
Artikel 10 – Verlies, beschadiging of diefstal
Artikel 11 – Aansprakelijkheid en algemene verplichtingen van Elegancy101
Artikel 12 – Algemene verplichtingen van Partner
Artikel 13 – Algemene verplichtingen van Pashouder

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarvan Elegancy101 verder te noemen Elegancy101, de gebruiker is en die van toepassing zijn op iedere Overeenkomst tussen Elegancy101 en de Partner;
1.2 Partner: de aanbieder van de deal, ondernemer,  natuurlijke- of rechtspersoon, die samenwerkt met Elegancy101 op basis van de Overeenkomst;
1.3 Pashouder: bezitter van een pas of pasje, in dit geval de Elegancy101 Membership Card.
1.4 Overeenkomst (contract): elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk, per e-mail, of telefonisch is aangegaan en bevestigd met Elegancy101.
1.5 Website: de website van de Elegancy101 Membership Card, bereikbaar via www.e101card.com.
1.6 Boeking: de door de klant op de Website bij de Partner gereserveerde behandeling(en) en/of product(en), waardoor een overeenkomst tot stand komt tussen de Partner en de Klant;
1.7 Dag: kalenderdag;
1.8 Maandelijkse machtiging: toestemming om maandelijks het abonnementsgeld automatisch te laten afschrijven van de persoon die de machtiging afgeeft.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Elegancy101 Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag – Gebouw M2 Unit 53 Telefoonnummer: 06 51397371 E-mailadres: Info@e101card.com KvK-nummer: 63115506 Btw-identificatienummer: NL21983566B01

Artikel 3 – Ledenpas
3.1 De Elegancy101 Membership Card is een vrouwvriendelijke netwerkpas. Vanuit onze organisatie organiseren we maandelijkse meet-ups in de vorm van coachingsessies voor onze leden. De onderwerpen die we behandelen gaan over maatschappelijke actualiteiten onder vrouwen zoals; mentale gezondheid, zelfbeeld, culturele diversiteit, innovatie, leiderschap en ondernemerschap. Daarnaast krijgen de leden ook voordeel op workshops, opleidingen, fitness, cultuureducatie en schoonheidsbehandelingen. Zo krijgen zij de kans om aan hun ontwikkeling, kennis, zelfverzekerdheid en gezondheid te werken.
3.2 Zodra je je inschrijft/registreert als lid en akkoord gaat met de Maandelijkse Machtiging, ontvang je binnen vijf werkdagen je pas met op de achterzijde je unieke code. Je activeert je code op de website via het tabblad “code activeren”.
3.3 Je account is nu geactiveerd. Je kunt je inloggen en keuze maken uit het ruime aanbod aan activiteiten en services. Klik aan wat je wilt doen en wanneer, vul je gegevens in en betaal ter plekke met korting!
3.4 Je ledenpas is persoonlijk en niet overdraagbaar. De ledenpas kan door niemand anders worden gebruikt dan door de pashouder. Elk ledenpas heeft een unieke code op de achterzijde staan.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1
Je ledenpas geeft je vrije entree, speciale behandelingen of korting op activiteiten. Het geeft je geen voorrang in de rij en geen gegarandeerde entree wanneer een evenement is uitverkocht of vol is.
4.2 Het overzicht van het E101CARD-aanbod is terug te vinden op www.e101card.com.
4.3 Indien een activiteit een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de actiepagina vermeld.
4.4 Elk actiepagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken. Als Elegancy101 gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
4.5 Het verschilt per activiteit hoe je aan toegang komt. Soms kun je afspraken boeken, soms kun je toegangskaarten tot een evenement online kopen met een kortingscode en soms kun je alleen op de dag van het evenement op vertoon van je pas aan de kassa een kaartje ophalen.
4.6 Op de website vind je altijd de meest actuele informatie over openingstijden, voorwaarden en mededelingen. Dus houd de website goed in de gaten.
4.7 Te allen tijde geldt; wees op tijd, en neem je ledenpas en identiteitsbewijs mee. Bij toegang van een evenement behoudt het personeel te allen tijde het recht om vertoon van je identiteitsbewijs te vragen. Als je je ledenpas en identiteitsbewijs niet bij je hebt, heb je geen recht op korting of gratis toegang.

Artikel 5 – Boeking en levering
5.1 De Partner zorgt voor de verwerking van de Boeking zoals ontvangen via de Website, e-mail, What’s App of telefoon of andere communicatiemiddelen.
5.2 De Partner garandeert dat de Boeking overeenkomt met de specificaties als op de website vermeld.
5.3 De Partner garandeert dat de kwaliteit van de Boeking voldoet aan de eisen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
5.4 De Partner verplicht zich om de Boeking binnen de met de Pashouder afgesproken tijd aan de Pashouder te leveren.
5.5 De Partner controleert bij aanvang van een activiteit of de unieke code en naam van de Pashouder overeenkomt met de reservering. 5.6 Indien de Pashouder een boeking heeft gemaakt via de website, is er een mogelijkheid om binnen 24 uur een boeking af te zeggen. Dit kunnen ze doen door het annuleringsformulier op de accountpagina in te vullen en te versturen.
5.7 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor gemaakte afspraken die niet worden nagekomen tussen de Partner en de Pashouder.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Het lidmaatschap bij de Elegancy101 Membership Card kost € 7,50 inclusief BTW per maand.
6.2 Je lidmaatschapsgeld wordt op de 25ste van de maand afgeschreven.
6.3 Als je je voor de 10e van de maand registreert dan wordt er binnen drie dagen € 7.50 van je rekening gehaald. De volgende afname volgt dan op de 25ste. Registreer je na de 10e dan wordt het geld automatisch op de 25ste geïncasseerd.
6.4 Als de afschrijving van je rekening niet lukt, proberen we het bedrag bij de volgende incassoronde nogmaals van je rekening af te schrijven. Als de betaling twee keer faalt, nemen we contact met je op en pauzeren we je lidmaatschap, tot het achterstallige abonnementsgeld alsnog is voldaan. Als de volledige bedrag na twee maanden vanaf de pauzering nog niet binnen is, dat zijn we genoodzaakt de vordering over te dragen aan een incassobureau.
6.5 Elegancy101 is niet verantwoordelijk als je je inschrijft met andermans rekeningnummer. Als je een rekeningnummer invult zonder dat de eigenaar van de rekening hiervan op de hoogte is, zal Elegancy101 je details doorgeven aan de desbetreffende bank.
6.6 Elegancy101 behoudt zich het recht voor de hoogte van het abonnementsgeld te wijzigen. We stellen je hiervan minimaal één volle kalendermaand van te voren van op de hoogte.
6.7 Elegancy101 behoudt zich het recht voor om de ledenpas buiten werking te stellen in geval de incasso twee maanden achtereenvolgend om welke reden dan ook storneert.

Artikel 7 – Bezorging
7.1
Nadat je hebt geregistreerd wordt door Elegancy101 de Membership Card aangemaakt en bezorgd via PostNL, op het door jou aangegeven adres.

Artikel 8 – Opzegging lidmaatschap
8.1
De minimumperiode van lidmaatschap van de Elegancy101 membership card is drie volledige kalendermaanden. Je lidmaatschap wordt elke maand automatisch verlengd tot opzegging.
8.2
Als je je lidmaatschap wil opzeggen kun je dat op elk moment na de eerste drie maanden doen door het “opzeggen lidmaatschap” formulier in te vullen op de website.
8.3
De opzeggingsdeadline voor de volgende maand is op de 10e van elke maand. Als je opzegt op of na de 10e ben je de volgende maand nog wel lid en schrijven we op de 25ste ook het bedrag voor lidmaatschap af van je rekening.
8.4
Als je je lidmaatschap voor de 10e opzegt, blijft je lid tot het eind van de desbetreffende maand.
8.5
Elegancy101 heeft het recht een abonnement per direct op te zeggen indien de abonnee: – onjuiste gegevens heeft verschaft aan Elegancy101; – fraude heeft gepleegd in het gebruik van de ledenpas; Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 9 – Wijzigen persoonsgegevens
9.1 Wijzigingen dienen z.s.m. doorgegeven te worden, dit is je eigen verantwoordelijkheid. Je persoonsgegevens kun je wijzigen door een e-mail te sturen naar info@e101card.com.

Artikel 10 – Verlies, beschadiging of diefstal
10.1
Als je je ledenpas beschadigd of als je pas is gestolen, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Voor € 5,00 kan je een nieuwe pas aanvragen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@e101card.com met als onderwerp “pas kwijt/beschadigd”. Vermeld je gegevens en wij sturen vervolgens ons IBAN-nummer naar je toe. Als de betaling binnen is, ontvang je je nieuwe Elegancy101 Membership Card binnen vijf werkdagen thuis. Heb je nog geen membership card ontvangen? Stuur ons opnieuw een e-mail of bel ons op 06 51397371, zodat we er even naar kunnen kijken.
10.2
Elegancy101 stort geen geld terug voor de periode dat je je ledenpas niet kunt gebruiken door verlies, beschadiging of diefstal.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en algemene verplichtingen van Elegancy101
11.1
Elegancy101 informeert de pashouder, onder meer door middel van de website www.e101card.com bij welke acceptanten de Pas wordt geaccepteerd als voordeelpas. Elegancy101 spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.
11.2
Ondanks het feit dat Elegancy101 zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen aan de pashouders te communiceren, is het mogelijk dat een voordeelregeling niet of onjuist vermeld wordt door Elegancy101. Elegancy101 is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan pashouders te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting.
11.3 Elegancy101 is geen partij bij de transactie tussen de Pashouder en de Partner. Elegancy101 is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de pashouder en de acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.
11.4 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor fouten, onderbrekingen of tijdelijke uitval veroorzaakt door technisch storingen op de website www.e101card.com.
11.5 Voor iedere actie die door Elegancy101wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt.
11.6 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met producten of diensten die de Pashouder met de Elegancy101 Membership Card heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan de Pashouder uitsluitend terecht bij de Partner.
11.7 Over de uitslagen van winacties kan niet over gecorrespondeerd worden. Elegancy101 houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan Elegancy101 de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren.
11.8 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

Artikel 12 – Algemene verplichtingen van Partner
12.1 De Partner draagt zorg voor een stabiele online verbinding naar de Website of Social Media.
12.2 De Partner, voldoet aan de verplichtingen van de Nederlandse wetgeving en alle andere relevante regelgeving, zoals – maar niet beperkt tot – de regelgeving met betrekking tot consumenten bescherming, bescherming van persoonsgegevens en financiële transacties.
12.3 De Partner verplicht zich om regelmatig te controleren of de prijzen met de activiteiten op de Website correct wordt weergegeven en de beschikbare boekingsdata correct zijn.
12.4 De Partner verplicht zich te reageren op boekingsvoorstel vanuit de Website.
12.5 De Partner stemt de prijzen die zij in haar vestiging(en) hanteert af met de prijzen op de Website.
12.6 De Partner brengt de Elegancy101 Membership Card op een positieve manier bij haar klanten onder de aandacht, middels plaatsing van o.a. communicatiematerialen bij voordeur, kassa en website.
12.7 Indien Elegancy101 constateert dat de Partner niet voldoet aan de verplichtingen, dan is Elegancy101 gerechtigd om alle Uitingen van de Website te verwijderen. Elegancy101 is niet aansprakelijk jegens de Partner voor hierdoor geleden schade.

Artikel 13 – Algemene verplichtingen van Pashouder
13.1 De Pashouder dient de pas zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.
13.2 De Pashouder dient adreswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst (zoals pasverzending) zelf zo spoedig mogelijk via e-mail door te geven aan Elegancy101.
13.3 De Pashouder dient een Nederlands postadres te hebben. De Elegancy101 Membership Card wordt niet naar adressen buiten Nederland verzonden.
13.4 De Elegancy101 Membership Card mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden. De voordeelpas is voor nu alleen in Nederland te gebruiken.
13.5 De pashouder moet op vertoon van de Elegancy101 Membership Card zelf om een privilege/korting vragen bij de aanbieder van de deal. De Partner bepaalt of en onder welke voorwaarden het door de acceptant gepubliceerde voordeel wordt verleend. Elegancy101 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.
13.6 De Pashouder komt alleen in aanmerking voor voordeel en acties indien de Pashouder zich op juiste wijze heeft geregistreerd via het online boekingssysteem op www.e101card.com.

LET OP: De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op acties.
*ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “JOIN THE SQUAD” seizoenactie 2018 (verder te noemen: de “Actie”). De Actie wordt georganiseerd door Elegancy101.
– Met deze Actie krijg je anderhalf jaar voordeel met de Elegancy101 Membership Card. In het eerste jaar is je deelname gratis. Vanaf januari t/m juli 2019 krijg je 50% korting op je lidmaatschap. – De eerste afschrijving van € 3.75 wordt in “januari 2019” gedaan en de eerste afschrijving van € 7,50 wordt in “augustus 2019” gedaan
– De minimumperiode van de “JOIN THE SQUAD” lidmaatschap is zes volledige kalendermaanden. Je lidmaatschap wordt elke maand automatisch verlengd tot opzegging. – Als je je “JOIN THE SQUAD” lidmaatschap wilt opzeggen kun je dat op elk moment na de eerste zes maanden doen door het “opzeggen lidmaatschap” formulier in te vullen op de website.